irket Profili

Firmam?z 1998 y?l?nda Ö.Faruk GED?K taraf?ndan kurulmu?tur.65 y?ll?k  tecrübemizle metal kal?p sektöründe var olmaktay?z. Firmam?z babadan o?ula geçen nesiller aras?nda kal?pç?l?k meslek bilgisini aktarmaktad?r.Ba?lang?çta KALIP TASARIM VE ?MALATI olarak hizmet verirken, geli?en ve de?i?en teknolojiyle birlikte faaliyetlerimize ve hizmetlerimize KAPSÜL, KU?GÖZÜ ?MALATI, KOZMET?K BOYA BASKI KALIPLARI ve KOZMET?K GODE üretimi ile birlikte HIZLI DEL?K DELME, CNC TEL EREZYON KES?M ??LER?YLE devam etmekteyiz. Amac?m?z METAL KESME SIVAMA KALIPÇILI?INI yeni geli?tirdi?imiz sistemlerle birlikte yurt d???ndan ithal edilen parçalar?n ülkemizde de  üretilebilece?ini ispatlamakt?r.

Yapt???m?z ve ürettiklerimizle de bunu en iyi ?ekilde ispatlayarak sektördeki yerimizi belirlemi? bulunmaktay?z. Elektrik ve kozmetik sektörü ba?ta olmak üzere  bir çok sektörlerin beklentilerine imalat ve üretimimizle hizmet vermekteyiz.

Geli?en ve devaml? büyüyen metal sektörünün önemli parças?y?z, bilgi ve tecrübemizle sektörde iddial?y?z.

en ucuz televizyon en ucuz tablet en ucuz diz羹st羹 bilgisayar en ucuz yaz覺c覺 en ucuz video kamera en ucuz dijital fotoraf 癟er癟evesi en ucuz dijital fotoraf makinas覺 ucuz elektrikli 覺s覺t覺c覺 en ucuz buzdolab覺 en ucuz beyaz eya en ucuz 癟ama覺r kurutma makinas覺 en ucuz f覺r覺n